معرفی موسسه

موسسه علمی آموزشی آراج (آینده راپیمایان جوان)فعالیت رسمی خود را از سال 1398 با هدف گسترش دانش در زمینه علوم پزشکی در جامعه ایران و توانمندسازی پرسنل درمانی آغاز نموده است.

اطلاعات بیشتر

خدمات ما

موسسه آراج با تکیه بر نیروی جوانان و دانشجویان این مرز و بوم و با پشتوانه تیم آموزشی مجرب خود اقدام به فعالیت در جهت برگزاری دوره های تخصصی و عمومی ،ایده یابی و اجرای ایده در زمینه های ترجمه و تالیف، اختراعات و فعلیت های پژوهشی، ساخت اپلیکیشن و ورود به بازار نت ورکینگ با رویکردی حمایتی و بدون شرط تملک نموده است. که سعی دارد با ایجاد شبکه ارتباطی بین متخصصین رشته های مختلف سبب انقلابی علمی در سطح جامعه علمی کشور گردد.

اطلاعات بیشتر

ماموریت و چشم انداز

ماموریت اصلی این گروه تقویت و حمایت از استعدادهای دانش آموزی و دانشجویی و تبدیل این توان از حالت بالقوه به بالفعل می باشد در همین راستا در حوزه های اجرایی( برگزاری کمپ های پایشی،کمپ های آموزشی) آموزشی( برگزاری کلاس و دوره های مهارتی) علمی(تالیف و ترجمه کتاب) و مشاوره ای(تقویت توان دانش آموزی و دانشجویی) گام بر میدارد.

آراج میکوشد چون نام آینده را بپیماید و رقم زن صفحات زیباتری برای دانشجویان و دانش آموزان ایران باشد.

و اما این داستان ادامه دارد…

اطلاعات بیشتر
87 دانشجو
16 دوره کامل شده
670 ساعت آموزش
28 مدرس دوره