تاریخ شروع

2:00 ق.ظ

سه شنبه, فروردین 31, 1400

تاریخ پایان

5:00 ق.ظ

شنبه, اردیبهشت 18, 1400

آدرس

تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، نبش کوچه یکم، پلاک 9