تکنسین داروخانه
تاریخ شروع

8:00 ق.ظ

شنبه, بهمن 11, 1399

تاریخ پایان

2:00 ب.ظ

سه شنبه, اسفند 5, 1399

آدرس

به صورت غیر حضوری و مجازی

درباره رویداد

تکنسین داروخانه به داروساز کمک می نماید تا داروهایی را که بیمار سفارش می دهد آماده کند. تکنسین داروخانه وظیفه دارد تا داروها را با هم مخلوط نماید و نسخه ها را از بیمار دریافت نماید. متخصصان داروسازی و تکنسین داروسازی داروخانه هر دو کمک می نمایند تا داروها را تحت نظارت داروسازی تهیه نمایند. تکنسین داروسازی به عنوان قسمتی از تیم های  بهداشتی در مراکز و بیمارستان ها یا داروخانه ها عمومی کار می کنند . تعدادی از تکنسین های داروخانه به عنوان دستیار در داروخانه کمک می کنند.

 

برای موفق شدن و فعالیت در حوزه دارو نیازمند دوره آموزش تکنسین داروخانه و دریافت گواهینامه معتبر می باشید که موسسه علمی آموزشی آراج کار شما را آسان نموده است و دوره آموزش تکنسین داروخانه را به صورت مجازی در سطح کشور برگزار میکند تا شرکت کنندگان با حفظ سلامت خود آموزش ببینند. و در پایان آموزش ، مدرک معتبر رسمی و قابل ترجمه تکنسین داروخانه اعطا می نماید تا به راحتی در بازار کار تکنسین داروخانه وارد شوید.

اهداف یادگیری

  • مقدمه و معرفی اشکال دارویی دسته بندی فارماکولوژیک داروها

  • معرفی داروهای گیاهی

  • معرفی انواع شیر خشکها

  • آشنایی با مکمل های غذایی و ورزشی

  • شناخت داروهای OTC

  • آشنایی با بیماریهای رایج

  • مقدمات مشاوره پوست در داروخانه

  • مهارت های برقراری ارتباط و فنون فروشندگی

  • آشنایی با رفرنس های دارویی و اینترنت