– دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

– استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

– مولف 14 جلد کتاب در زمینه علوم پزشکی